Beperking renteaftrek overnameholdings

9 november 2011

Het Belastingplan 2012 bevat een voorstel om een aftrekbeperking in te voeren voor overnameholdings. De regeling houdt in, dat bij een teveel aan vreemd vermogen bij een bedrijfsovername de rente niet aftrekbaar is boven een bedrag van € 1 miljoen. De NOB heeft een alternatieve regeling voorgesteld. Tijdens de behandeling van het Belastingplan zijn daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën.

De door de NOB voorgestelde regeling bevat een andere manier om vast te stellen of een overname met teveel vreemd vermogen is gefinancierd. In het alternatief mag de overnameschuld niet meer zijn dan 65% van de overnameprijs. Dit percentage neemt in 13 jaar lineair af tot 0%. Slechts voor dat deel van de schuld is de rente aftrekbaar. Het alternatief bevat een aantal versoepelingen ten opzichte van de regeling in het Belastingplan. Vanwege de daaraan gekoppelde lagere opbrengsten is de staatssecretaris geen voorstander van het integraal overnemen van het alternatief van de NOB. De staatssecretaris is wel bereid de meer transactiegebonden wijze van bepalen of een overname met te veel vreemd vermogen is gefinancierd over te nemen. De overnameschuld zou dan in het jaar van de overname niet meer mogen bedragen dan 60% van de overnameprijs, om vervolgens in 7 jaar lineair af te nemen tot 25%. De bepaling wordt toegepast op de totale overnameprijs en de totale overnameschuld van een boekjaar en niet zoals de NOB voorstelt per transactie en per 12 maanden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.