Beperking renteaftrek niet van toepassing

25 juni 2010

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een aftrekbeperking voor rente als in een jaar sprake is van een overschot aan vreemd vermogen. Het deel van de rente dat niet aftrekbaar is wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddelde vreemd vermogen. Het niet aftrekbare bedrag aan rente is maximaal gelijk aan het verschil tussen de aan verbonden lichamen betaalde en van verbonden lichamen ontvangen rente. De aftrekbeperking wordt niet toegepast als het gaat om rente aan een niet-groepsmaatschappij.

Waar inspecteur en rechtbank meenden dat sprake was van rente die werd betaald aan een in een groep verbonden vennootschap, oordeelde Hof Den Haag anders. Volgens het Burgerlijk Wetboek is een groep een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.

De rente werd betaald over een schuld aan een vennootschap die volgens het hof niet de centrale leiding had over een joint venture. De vennootschap was aandeelhouder van de joint venture, maar volgens het hof was het aannemelijk dat de vennootschap bij onenigheid over de strategie niet zijn wil aan de andere aandeelhouder zou kunnen opleggen. De onenigheid zou worden opgelost door uit elkaar te gaan. Het hof vond niet de formele zeggenschap op grond van de grootte van het aandelenbezit doorslaggevend, maar de mogelijkheid om die formele zeggenschap te effectueren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.