Beperking renteaftrek na omzetting geldlening in lijfrente

11 juli 2008

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop door een enig aandeelhouder van alle aandelen in een BV aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder de zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV de koopsom voor de aandelen schuldig aan de aandeelhouder. De inspecteur merkte de verkoop onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad uit 1980 aan als een dividenduitkering. De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een antimisbruikbepaling die inhoudt dat de rente die een BV over een schuldig gebleven dividend moet betalen niet aftrekbaar is. De inspecteur paste deze antimisbruikbepaling toe op de schuld van aan de aandeelhouder. Ook toen de schuld later werd omgezet in een lijfrenteverplichting bleef volgens de inspecteur de antimisbruikbepaling van toepassing en weigerde hij de rente in aftrek toe te laten. Volgens het Hof maakte het niet uit of de BV rente betaalde over een geldlening of rente toevoegde aan een lijfrenteverplichting. In beide gevallen was de rente niet aftrekbaar. De BV ging in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad deelt de opvatting van het Hof niet. Dat de verkoop van aandelen in bepaalde gevallen als uitkering van dividend wordt aangemerkt, wil niet zeggen dat er ook voor de toepassing van genoemde antimisbruikbepaling sprake is van een winstuitdeling. Volgens de Hoge Raad kan de oprenting van de lijfrente niet ten laste van de winst van de BV worden gebracht als de doorslaggevende reden voor de omzetting van de geldlening in een lijfrenteverplichting was het omzeilen van de antimisbruikbepaling. De inspecteur moet in het vervolg van de procedure bewijzen dat het hiervoor genoemde motief bestond. Overigens is ook als de inspecteur de aanwezigheid van dat motief kan bewijzen de oprenting van de verplichting bij de BV toch aftrekbaar indien blijkt dat de aandeelhouder voldoende belasting heeft betaald over de uitkeringen uit de lijfrente. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.