Beperking renteaftrek bij overtollig vreemd vermogen

7 februari 2008

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een bepaling die de aftrek van rente verhindert bij een vennootschap met een overschot aan vreemd vermogen. Deze bepaling geldt alleen voor vennootschappen die met andere vennootschappen een groep vormen. Een groep is een economische eenheid waarin vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is het groepsbegrip nader uitgewerkt. Zo is sprake van een groepsrelatie als een vennootschap een andere vennootschap feitelijk beheerst of feitelijk beleidsbepalend is in die andere vennootschap. De verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddeld vreemd vermogen bepaalt welk deel van de betaalde rente over het vreemde vermogen niet aftrekbaar is. Het is voor toepassing van de aftrekbeperking niet van belang aan wie de rente betaald wordt, met andere woorden dat hoeft niet aan een andere groepsmaatschappij te zijn. Wel moet sprake zijn van een verbonden lichaam. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij een meerderheidsbelang. Dat werd bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Haarlem. De procedure had betrekking op een vennootschap met twee aandeelhouders. Volgens de rechtbank vormde de vennootschap een groep met de minderheidsaandeelhouder, omdat deze alle activiteiten van de vennootschap uitvoerde. Deze aandeelhouder oefende ook feitelijk de zeggenschap uit. De andere aandeelhouder had een belang van 93% in de vennootschap. Deze aandeelhouder leende een zeer groot bedrag aan de vennootschap. De aan deze aandeelhouder verschuldigde rente viel onder de aftrekbeperking, omdat er door het meerderheidsbelang was voldaan aan de vereiste verbondenheid. Het ontbreken van een groepsverband tussen de rentebetaler en de renteontvanger was niet relevant. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.