Beperking naheffingsaanslag MRB wegens schorsing

15 december 2011

De houder van het kenteken van een motorrijtuig moet daarvoor motorrijtuigenbelasting betalen, tenzij het kenteken is geschorst. Tijdens de schorsing mag niet met het voertuig gereden worden; zodra namelijk van de weg gebruik gemaakt wordt, eindigt de schorsing.

Voor de heffing van belasting wordt de schorsing als beƫindigd beschouwd met ingang van de laatste dag van het tijdvak waarin het gebruik van de weg is geconstateerd. Er kan dan een naheffingsaanslag worden opgelegd die wordt berekend over vier aaneensluitende tijdvakken van drie maanden, met als laatste tijdvak dat waarin het gebruik van de weg wordt geconstateerd. De na te heffen belasting wordt verminderd met de belasting die over deze periode van vier tijdvakken is betaald.

 

Volgens Hof Den Bosch is het niet bieden van de mogelijkheid tot tegenbewijs een inbreuk op het ongestoorde genot van eigendom zoals dat is verwoord in het Eerste Protocol bij het EVRM. De Wet MRB gaat uit van de fictie dat, bij de constatering van het gebruik van de weg met een motorrijtuig tijdens een schorsing, ook in de drie voorgaande belastingtijdvakken gebruik van de openbare weg is gemaakt.

Het ontbreken van een tegenbewijsregeling is volgens het hof niet proportioneel en dus niet gerechtvaardigd. In de procedure voor het hof was tussen partijen niet in geschil dat de auto in de periode van 27 mei 2008 tot 24 oktober 2008 niet op de openbare weg was geweest. Van 24 oktober 2008 tot en met 15 januari 2009 was de auto ondanks de schorsing wel gebruikt. Vanaf 16 januari 2009 was de schorsing opgeheven en belasting betaald. Volgens het hof mocht slechts over de periode van 24 oktober 2008 tot en met 15 januari 2009 worden nageheven.

 

Ten aanzien van de boete oordeelde het hof, onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2010, als volgt. De wet geeft de inspecteur de mogelijkheid om een boete op te leggen aan iemand die belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet of te laat betaalt. De Wet MRB biedt de mogelijkheid om ook in een aantal andere gevallen na te heffen. De naheffingsaanslag weerspiegelt dan wat betreft de grootte van het na te heffen bedrag niet de in een of meer bepaalde tijdvakken belopen belastingschuld. Over een deel van die periode was immers geen belasting verschuldigd als gevolg van de schorsing van het kenteken.

Volgens het hof kan dan geen boete worden opgelegd omdat de houder van het kenteken niet kan worden verweten dat hij belasting, welke op aangifte had moeten worden voldaan, niet of te laat heeft betaald. De verschuldigdheid van belasting is pas door het opleggen van de naheffingsaanslag ontstaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.