Beperking lijfrentepremieaftrek tot Nederlandse verzekeraars niet toegestaan

12 maart 2008

De premie die iemand betaalt voor een lijfrente is onder zekere voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Een van de voorwaarden voor aftrekbaarheid is dat de premie wordt betaald aan een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij. De premie voor een lijfrente die wordt betaald aan een buitenlandse verzekeraar is alleen aftrekbaar als de verzekering meer dan drie jaar voor het ontstaan van binnenlandse belastingplicht in Nederland is gesloten. Het moet dus gaan om een verzekering die is gesloten tijdens langdurig verblijf in het buitenland en die wordt voortgezet na verhuizing naar Nederland. Deze beperking van de aftrekbaarheid geldt ook voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Volgens de rechtbank Breda vormt deze wettelijke bepaling een inbreuk op de in het EU-verdrag opgenomen vrijheid van dienstverlening. Een dergelijke inbreuk is alleen toegestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG is de doeltreffendheid van fiscale controle geen rechtvaardiging voor de belemmering van een van de vrijheden van het EG-verdrag. Volgens de rechtbank bestond er voor deze inbreuk op het EG-verdrag geen objectieve rechtvaardigingsgrond. Dat betekende dat de aan een in Duitsland gevestigde verzekeringsmaatschappij betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar was. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.