Beperking houdsterverliezen niet van toepassing

12 januari 2012

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een beperking van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met winsten van andere jaren voor holdings. Deze beperking is aan de wet toegevoegd als compensatie voor de aftrekbaarheid van deelnemingskosten in buitenlandse deelnemingen. De beperking komt erop neer dat verliezen die zijn geleden in een jaar waarin een vennootschap kwalificeert als houdstermaatschappij uitsluitend kunnen worden verrekend met winsten van jaren waarin de vennootschap ook als zodanig kwalificeert. Daardoor is het niet mogelijk door nieuwe, winstgevende activiteiten te ontplooien naast het houden van deelnemingen verliezen uit de jaren als houdstermaatschappij te verrekenen. Een houdstermaatschappij is een vennootschap die (nagenoeg) het gehele jaar (nagenoeg) uitsluitend deelnemingen aanhoudt of verbonden lichamen financiert.

 

De beperking van de verliesverrekening is niet van toepassing op verliezen uit een jaar waarin een vennootschap gedurende minder dan 90% van het boekjaar deelnemingen heeft gehouden.

Volgens de rechtbank Haarlem is er geen aanleiding om de beperking van de verliesverrekening uit te breiden tot dergelijke situaties.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.