Beperking heffingsrente grensarbeiders

10 april 2009

Bij het vaststellen van een belastingaanslag kan heffingsrente in rekening worden gebracht of worden vergoed. Hoewel de hoogte van de heffingsrente rechtstreeks uit de wet voortvloeit zijn er omstandigheden denkbaar waarin geen of minder heffingsrente moet worden berekend. De Hoge Raad is namelijk van oordeel dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook van toepassing zijn op de berekening van heffingsrente.

Een geval waarin zich dergelijke omstandigheden voordeden, betrof een zogenaamde grensarbeider. Deze grensarbeider woonde in Nederland en werkte in België. De grensarbeider had recht op de compensatie uit het nieuwe belastingverdrag met België. Deze regeling is zeer complex. De inspecteur berekende aanvankelijk een te hoge voorlopige teruggaaf op het verzoek van de grensarbeider. Later werd deze teruggaaf hersteld met berekening van heffingsrente. Volgens Hof Den Bosch had het de inspecteur al bij het toekennen van de voorlopige teruggaaf duidelijk moeten zijn dat deze mogelijk te hoog was. De inspecteur had de grensarbeider daarop moeten wijzen. Drie factoren bepaalden de hoogte van de correctie: een Belgische belastingteruggave, een te hoge berekening van de ingehouden bedrijfsvoorheffing en een te lage schatting van het loon door de grensarbeider. Het Hof vond dat de gevolgen van de eerste twee factoren voor risico van de inspecteur waren, terwijl de gevolgen van de laatste factor voor risico van de grensarbeider waren.

Het Hof beperkte de heffingsrente tot het bedrag dat was toe te rekenen aan de te lage schatting van het inkomen door de grensarbeider. De berekening was als volgt: € 1.880 (het deel van de teruggave door de te lage schatting) gedeeld door € 4.450 (het bedrag van de teruggave) en vermenigvuldigd met de berekende heffingsrente van € 485. De heffingsrente werd teruggebracht tot € 204.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.