Beperking heffingsrente bij late aanslag

15 mei 2009

Bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente in rekening gebracht over het op de aanslag te betalen bedrag. De heffingsrente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft tot de datum van de aanslag. Het berekenen van heffingsrente volgt direct uit de wet. De belastingdienst heeft niet de vrijheid om de berekende heffingsrente te matigen. Onder omstandigheden kan het in rekening brengen van heffingsrente in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Doen zich dergelijke omstandigheden voor, dan moet de inspecteur vaststellen of er aanleiding is om de heffingsrente geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

Volgens de rechtbank Arnhem had de inspecteur dat moeten doen in een geval waarin twee voorlopige aanslagen werden verminderd als gevolg van een typefout in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Naar aanleiding van de vermindering van de voorlopige aanslagen nam de belastingplichtige contact op met de inspecteur. Op dat moment was de inspecteur op de hoogte van alle relevante gegevens. Toch duurde het daarna nog bijna anderhalf jaar voordat de inspecteur de aanslag vaststelde. De berekening van heffingsrente over deze periode was volgens de rechtbank in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.