Beperking concurrentiebeding

5 april 2012

Een arbeidsovereenkomst bevatte een concurrentiebeding op grond waarvan het een werknemer verboden was om binnen 12 maanden na de beƫindiging van zijn dienstverband een gelijksoortige functie te bekleden bij een concurrent van de werkgever binnen een straal van 45 kilometer van het kantooradres van de werkgever. Een van de werknemers trad na de beƫindiging van zijn dienstbetrekking bij een concurrent in dienst die op ongeveer 38 kilometer van het kantoor van de oude werkgever was gevestigd. De werknemer kreeg geen ontheffing van het concurrentiebeding en startte daarom een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter wees de vordering tot schorsing van het concurrentiebeding toe. De werkgever ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter.

 

Volgens het hof heeft een werkgever in beginsel het recht om zijn bedrijfsdebiet te beschermen door zich te beroepen op een met een werknemer overeengekomen concurrentiebeding. Er geldt evenwel een uitzondering wanneer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever de werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. In dit geval was de werknemer er bij zijn nieuwe werkgever aanzienlijk op vooruit gegaan, zowel in salaris als overige arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

Het hof was van oordeel dat het belang van de werknemer om voor de nieuwe werkgever te kunnen werken voldoende groot was om een beperking van de geografische werking van het concurrentiebeding te rechtvaardigen. De straal werd beperkt tot 35 kilometer.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.