Bepaling vergoeding bij betaling in vreemde valuta

17 april 2008

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding, dat is het totale bedrag of de totale waarde van de tegenprestatie voor een levering of een dienst. Een vergoeding in een andere munteenheid dan de euro moet worden omgerekend volgens de wisselkoers op het tijdstip waarop de omzetbelasting verschuldigd wordt. De vraag was hoe de vergoeding bepaald moest worden bij een actie van een landelijke winkelketen, waarbij klanten rond de invoering van de euro hun buitenlandse geld konden gebruiken om cd’s te kopen. 80% van het in euro’s omgerekende bedrag kon gebruikt worden voor de aankoop van cd’s. Het restant van 20% gold als handlingskosten. De winkelketen ging voor de berekening van de af te dragen omzetbelasting uit van de prijs in euro’s en liet de handlingopslag buiten de vergoeding, met een beroep op de cadeaubonnenresolutie van de Staatssecretaris van Financiën. Volgens deze resolutie zijn cadeaubonnen waardepapieren. Handelingen met betrekking tot waardepapieren vallen onder een vrijstelling van omzetbelasting. Bij de verkoop van cadeaubonnen is geen omzetbelasting verschuldigd. Pas wanneer een cadeaubon wordt gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten is omzetbelasting verschuldigd. Volgens de rechtbank konden de enveloppen die de winkelketen gebruikte voor cd-actie niet vergeleken worden met cadeaubonnen. Een cadeaubon is op zichzelf geen geld, maar vertegenwoordigt het daarvoor betaalde geldbedrag. De inhoud van de enveloppen bestond voor de invoering van de euro uit buitenlands wettig betaalmiddel. De wettelijke bepaling dat de vergoeding gelijk is aan de waarde van de tegenprestatie geldt alleen als de vergoeding niet uit een geldsom bestaat. Een bedrag in vreemde valuta is wel een geldsom. Na de invoering van de euro ging de status van wettig betaalmiddel verloren en gold wel de bepaling dat de vergoeding gelijk was aan de waarde van de tegenprestatie. Volgens de rechtbank had het op de weg van de winkelketen gelegen om aan te geven om welk deel van de vergoeding het ging en om een eventueel lagere waarde dan de officiële wisselkoers aannemelijk te maken. De rechtbank stelde de vergoeding daarom op het bedrag van de tegenwaarde van de buitenlandse valuta. Over dat bedrag moest omzetbelasting worden afgedragen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.