Bepaling rentevrijstelling ingeval van hypotheekdepot

14 mei 2007

Onder de wet IB 1964 was ontvangen rente belast en betaalde rente aftrekbaar. Er gold een vrijstelling voor het saldo van ontvangen en betaalde rente. Hypotheekrente voor de eigen woning hoefde voor de bepaling van de rentevrijstelling niet in de saldering te worden betrokken. Is (een deel van) de hypothecaire lening nog niet besteed maar in een depot gestort, dan moet het saldo van de ontvangen depotrente en de over het depot betaalde hypotheekrente in de saldering voor de bepaling van de rentevrijstelling worden meegenomen, behoudens het deel waarvoor bij het einde van het jaar verplichtingen met betrekking tot de eigen woning zijn aangegaan. Die verplichtingen moeten wel kunnen worden aangetoond. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.