Bepaling prestaties van manege

19 juni 2008

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat het gebruik van een rijhal en het schoonhouden van de boxen waarin paarden worden gestald geen bijkomende diensten bij de van omzetbelasting vrijgestelde verhuur van de box zijn. Na verwijzing oordeelde Hof Den Bosch dat het gebruik van de rijhal en het schoonhouden van de box samen met de verstrekking van voer aan de paarden één prestatie vormden. Deze gezamenlijke prestatie merkte het Hof aan als de verzorging van paarden. Die prestatie richt zich op het welzijn van de te verzorgen paarden en vormt economisch gezien één dienst die niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald om zodoende de functionaliteit van het btw-stelsel aan te tasten. Op deze samengestelde prestatie is het algemene tarief van de omzetbelasting van toepassing. Het Hof was voorts van oordeel dat de inspecteur bij het opleggen van naheffingsaanslagen aan de manegehouder terecht verzuimboeten van 5% van de nageheven belasting heeft opgelegd. Er was geen sprake van een pleitbaar standpunt en ook niet van afwezigheid van alle schuld. Hoewel de redelijke termijn van de beboeting was overschreden vond het Hof een vermindering van 10% van de boete wegens termijnoverschrijding slechts symbolisch van aard. Daarom liet het Hof die achterwege en stelde het Hof alleen vast dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens was geschonden op het punt van de beboeting. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.