Bepaling premiegrondslag bij deeltijdwerk in Nederland

30 mei 2008

De Hoge Raad heeft in 1991 een arrest gewezen over de premieheffing volksverzekeringen van personen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland werken. Het arrest had betrekking op een persoon die in deeltijd werkte en om die reden meende dat de premieplicht beperkt moest worden tot de in Nederland gewerkte dagen. Volgens de Hoge Raad moet iemand die gedurende het jaar regelmatig werkt (in het arrest ging het om een dag per week) en daardoor het gehele jaar onder de loonbelasting valt en dus het gehele jaar verzekerd is voor de AOW, premies volksverzekeringen betalen over zijn in Nederland verdiende binnenlandse inkomen. Aan de hand van dit arrest kwam Hof Den Bosch tot het oordeel dat een in Frankrijk wonende persoon, die naast zijn dienstbetrekking bij een in Monaco gevestigd bedrijf in dienst was van de in Nederland gevestigde moedermaatschappij het hele jaar onder de Nederlandse volksverzekeringen viel. In 2001 had de werknemer 60 dagen gewerkt in Nederland. De werknemer bepleitte een verlaging van het maximum premie-inkomen in Nederland naar rato van het aantal gewerkte dagen. Dat kwam neer op 60/360 dagen maal € 27.009 (2001) is € 4.501. Omdat Monaco geen lid is van de Europese Unie meende de werknemer dat de premieplicht niet kon worden gebaseerd op de EG-verordening 1408/71. Volgens het Hof maakte dat niet uit, want zonder toepassing van de EG-verordening vloeide de premieplicht direct voort uit de Nederlandse wetgeving. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.