Bepaling plaats van feitelijke leiding

8 februari 2012

De Wet Vpb bevat een bepaling op grond waarvan naar Nederlands recht opgerichte lichamen geacht worden in Nederland te zijn gevestigd. In een arrest uit 1988 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op basis van de oude tekst van deze bepaling naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen konden worden opgenomen in een fiscale eenheid, ook als zij voor de toepassing van een belastingverdrag in het buitenland waren gevestigd. Daaraan is een eind gemaakt door een beperking van de fictiebepaling.

Volgens het belastingverdrag met België wordt een vennootschap met een dubbele vestigingsplaats geacht inwoner te zijn van het land waar haar werkelijke leiding is gelegen.

Dat gold onder het oude verdrag, dat met ingang van 2003 is vervangen, en dat geldt onder het huidige verdrag, aangezien de inwonerbepaling inhoudelijk niet is gewijzigd.

 

Van een Nederlandse BV, die de moedermaatschappij was van een fiscale eenheid, werd in 1996 de gehele administratie en de zetel van de werkelijke leiding verplaatst naar het woonadres van haar dga in België. De statuten werden aangepast aan het Belgische recht, het kapitaal werd omgezet van Nederlandse guldens in Belgische franken en de BV werd ingeschreven in het Belgische handelsregister. De BV was daardoor zowel in Nederland als in België gevestigd. Hof Den Bosch was van oordeel dat de feitelijke leiding van de BV in België plaatsvond.

In cassatie voerde de staatssecretaris van Financiën aan dat de plaats van feitelijke leiding van een BV moet worden beoordeeld met inbegrip van de dochtermaatschappijen die met de BV een fiscale eenheid vormen. Voor de toepassing van het oude verdrag werd een fiscale eenheid niet als één persoon beschouwd, maar moest van de afzonderlijke vennootschappen de woonplaats worden bepaald. De plaats van de feitelijke leiding van een in een fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij is voor het inwonerschap van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid niet van belang.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.