Bepaling nalatenschap

31 juli 2008

Broer en zus waren de enige erfgenamen van hun moeder. Bij de verdeling van de nalatenschap werd de ouderlijke boerderij toebedeeld aan de broer. De broer werd daarbij overbedeeld en kreeg wegens overbedeling een schuld aan zijn zus. Daarnaast was bij de boedelscheiding afgesproken dat de broer de eventuele winst bij latere verkoop van de boerderij zou delen met zijn zus. Toen de broer overleed had hij geen andere erfgenamen dan de dochter van zijn al eerder overleden zus. De dochter van de zus had al eerder de agrarische grond van haar oom gekocht. De koopsom voor de grond werd gedeeltelijk verrekend met de vordering uit de verrekenclausule die de dochter van haar moeder had geërfd. De waarde in het economische verkeer van de boerderij werd na het overlijden van de oom getaxeerd op € 380.000. In haar aangifte successierecht naar aanleiding van het overlijden van haar oom hield de dochter rekening met een schuld uit hoofde van de verrekenclausule. Deze schuld werd berekend op de helft van de waarde in het economisch verkeer van de boerderij minus het restant van de oorspronkelijke taxatiewaarde na de verkoop van de grond. In de procedure die volgde ging het om het antwoord op twee vragen, namelijk of de schuld uit hoofde van de verrekenclausule in mindering kwam op de nalatenschap en of de overbedelingsschuld van erflater, vermeerderd met rente, in mindering kwam op de nalatenschap. Volgens de Successiewet komen alleen schulden van de erflater die rechtens afdwingbaar zijn in mindering op zijn nalatenschap. De verrekenclausule gaf recht op een vergoeding bij verkoop. De boerderij is niet door de erflater verkocht en dus is niet voldaan aan de voorwaarden van de verrekenclausule. Dat betekent dat er op het moment van overlijden nog geen rechtens afdwingbare schuld bestond. De dochter slaagde er volgens de rechtbank niet in om het bestaan van de overbedelingsschuld aannemelijk te maken. Haar oom had deze schuld niet in zijn aangiften inkomstenbelasting verwerkt. Er viel niet uit te sluiten dat de overbedelingsschuld in het verleden was afgelost of gecompenseerd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.