Bepaling hoogte eigenwoningschuld

4 juli 2012

De rente van schulden die zijn aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar. De belanghebbende moet de besteding van het geleende geld aan de verbetering en het onderhoud met schriftelijke bescheiden kunnen staven. Alleen voor schulden die voor 2001 zijn aangegaan geldt dat de belanghebbende dat bewijs ook op andere wijze mag leveren.

 

In een procedure voor Hof Leeuwarden speelde de vraag of de inspecteur terecht een deel van de totale hypotheekschuld niet accepteerde als eigenwoningschuld. Een deel van de schuld was aangegaan ter aflossing van bestaande leningen die niet waren aangegaan voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. De belanghebbende slaagde er niet in te bewijzen dat hij het geleende geld had besteed voor de betaling van de kosten van onderhoud of verbetering van de woning. Het hof was van oordeel dat het door de inspecteur als eigenwoningschuld geaccepteerde deel van de schuld meer dan voldoende was voor de herfinanciering van de oude eigenwoningschuld en voor het totaal van de door belanghebbende bewezen uitgaven van onderhoud en verbetering. De belanghebbende maakte niet aannemelijk dat hij het resterende deel van de leningen was aangegaan met de financiering van onderhoud of verbetering van de eigen woning als oogmerk. Evenmin maakte hij de besteding van dat geld aan die doelen aannemelijk.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.