Bepaling hoogte alimentatie

30 september 2008

Alimentatie voor de ex-partner is aftrekbaar voor de betalende partij en belast bij de ontvangende partij. De afspraken over alimentatie worden bij echtscheiding veelal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In een in december 2005 getroffen regeling was afgesproken dat iemand per kwartaal een bedrag van € 1.773,67 zou betalen aan zijn ex-echtgenote. Dat bedrag was de helft van de uitkeringen uit een verzekeringspolis. Vooruitlopend op de echtscheiding leefden de voormalige echtgenoten al apart. Ook in 2004 werd al alimentatie betaald, zij het zonder dat daar een definitieve afspraak over was gemaakt. De man betaalde per kwartaal de helft van de verzekeringsuitkering, verminderd met door hem aangebrachte correcties daarop. De inspecteur wilde bij de ex-echtgenote de helft van de verzekeringsuitkering als alimentatie belasten. Hof Amsterdam was het daar niet mee eens. Volgens het Hof lag het op de weg van de inspecteur om het bestaan van een afspraak over de hoogte van de alimentatie in 2004 aannemelijk te maken. De inspecteur meende dat er sprake was van verrekening van alimentatie met voor de ex-echtgenote betaalde kosten. Ook dat kon hij naar het oordeel van het Hof niet bewijzen. Het Hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank waarin de correcties ongedaan werden gemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.