Bepaling belastingplicht bij dubbele woonplaats

14 mei 2007

In een procedure, die een uitvloeisel is van het Clickfondsonderzoek van justitie, is in geschil of een persoon in Nederland woonde en belastingplichtig was. Hof Amsterdam is van oordeel, dat deze persoon zowel in Engeland als in Nederland over een woning beschikte. Aangezien zijn gezin in Nederland woonde en hij in ieder geval de weekends en de vakantieperiodes bij zijn gezin doorbracht moet hij volgens het Hof als inwoner van Nederland worden aangemerkt. Vervolgens is in geschil of hij aan de aangifteplicht heeft voldaan. Omdat hij omvangrijke bedragen aan inkomsten, bestaande uit onttrekkingen uit vennootschappen, waarvan hij aandeelhouder en bestuurder was, niet in zijn aangiften heeft verwerkt, is het Hof van oordeel, dat niet aan de verplichtingen is voldaan. Gevolg daarvan is omkering van de bewijslast. De betrokkene toont niet aan, dat de inspecteur de aanslag onjuist heeft vastgesteld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.