Beoordeling verwijtbaarheid werkloosheid

7 augustus 2009

Met ingang van 1 oktober 2006 is de WW gewijzigd. De bedoeling daarvan is om de uitstroom uit de WW naar betaalde arbeid te stimuleren, het preventiebeleid verbeteren, de ontslagpraktijk te versoepelen en de uitvoering van de WW te vereenvoudigen.

Werknemers moeten voorkomen dat zij verwijtbaar werkloos worden. Dat is aan de orde als de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer, terwijl voortzetting zonder grote bezwaren mogelijk was. Verwijtbare werkloosheid heeft gevolgen voor de WW-uitkering.

Als een werknemer werkloos is geworden uit een dienstbetrekking die niet lang genoeg heeft geduurd om daaraan een recht op een WW-uitkering te ontlenen, werd voor de beantwoording van de vraag of de werknemer verwijtbaar werkloos is, ook gelet op de beëindiging van de voorafgaande dienstbetrekking.

De Centrale Raad van Beroep heeft zijn standpunt in dergelijke situaties herzien. Voortaan geldt, dat als de werkloosheid uit de nieuwe dienstbetrekking niet verwijtbaar is, geen onderzoek naar de redenen van de baanwisseling hoeft te worden gedaan mits er een reëel vooruitzicht bestond op een dienstverband van tenminste 26 weken in een ongeveer gelijke omvang als de beëindigde dienstbetrekking. Niet de juridische vorm waarin de relatie tussen werknemer en werkgever gestalte heeft gekregen is doorslaggevend, maar de materiële inhoud van de gemaakte afspraken. In beginsel maakt het niet uit of het nieuwe dienstverband is aangegaan op basis van een uitzendovereenkomst, een oproepcontract, een detacheringsovereenkomst of een tijdelijke overeenkomst.

Bij ontbreken van een reëel vooruitzicht op een dienstverband van tenminste 26 weken moet wel gelet worden op de omstandigheden die aanleiding waren voor de baanwisseling voor de beoordeling van de verwijtbaarheid van de werkloosheid van de werknemer.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.