Beoordeling pensioenregeling

3 februari 2012

Voor personeel dat in vaste dienst is kent het Europees Octrooi Bureau een collectieve pensioenregeling. De regeling kent ondermeer een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Het betreft een eindloonregeling met een opbouw van 2% per dienstjaar en een absoluut maximum van 70%. Er wordt geen rekening gehouden met een AOW-inbouw. De reguliere pensioenleeftijd is 60 jaar, maar vervroegde pensionering is vanaf 50 jaar mogelijk. Op het salaris van de deelnemers wordt pensioenbijdrage ingehouden.

 

Een gepensioneerd personeelslid van het Europees Octrooi Bureau ontving naast een ouderdomspensioen een zogenaamde household allowance en een tax adjustment van zijn voormalige werkgever. De gepensioneerde claimde dat een deel van zijn pensioen onbelast moest zijn omdat de pensioenregeling naar de status per eind 1994 geen zuivere pensioenregeling was. Naar zijn mening bevatte de regeling enkele bovenmatige elementen, zoals de toeslagen, de mogelijkheid tot vervroegde pensionering vanaf 50 jaar, een te hoog opbouwpercentage en de afwezigheid van een AOW-inbouw. Gelet op een arrest van de Hoge Raad uit 2009 zouden de tot eind 1994 opgebouwde pensioenaanspraken dan destijds tot het loon moeten zijn gerekend. De inspecteur rekende echter het gehele ouderdomspensioen plus de toeslagen tot het inkomen uit werk en woning.

De rechtbank Den Haag beoordeelde de pensioenregeling en merkte deze aan als een zuivere pensioenregeling. Naar het oordeel van de rechtbank behoorden de pensioenuitkering en de toeslagen in hun geheel tot het inkomen uit werk en woning.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.