Beoordeling onderneming aan de hand van factoren uit latere jaren

6 juli 2011

Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die door deelname aan het economische verkeer streeft naar het behalen van winst. Veel activiteiten zijn echter in de aanloopfase verliesgevend, omdat er al kosten moeten worden gemaakt voordat de opbrengsten op gang komen. Toch kan ook dan sprake zijn van een onderneming, als er objectief bezien voordeel verwacht kan worden van deze activiteiten.

De vraag of een belastingplichtige in enig jaar een onderneming drijft moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van feiten en omstandigheden van dat jaar. Feiten en omstandigheden van andere jaren kunnen iets zeggen over de objectieve voordeelsverwachting in een eerder jaar en mogen daarom bij de beantwoording van de vraag of er een onderneming is in aanmerking worden genomen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.