Bemiddeling kraakwacht was vrijgestelde verhuur

21 mei 2007

Een ondernemer zocht voor eigenaren van leegstaande panden tijdelijke bewoners ter voorkoming van het kraken van de panden. Volgens de overeenkomsten trad de ondernemer op als vertegenwoordiger van de eigenaar van het leegstaande pand. De ondernemer ontving van de tijdelijke bewoners een vergoeding per maand. De eigenaren betaalden aan de ondernemer geen vergoeding. De vraag was of de prestatie die de ondernemer verrichtte vrijgestelde verhuur van onroerende zaken was of een belaste dienst. Volgens Hof Amsterdam was de taak van de ondernemer het voor de eigenaar aanstellen van een tijdelijke bewoner. Die taak kwalificeerde het Hof als het verhuren van de woning. De ondernemer trad naar de tijdelijke bewoners toe op eigen naam op. Dat leidde tot de volgende situatie: de woning werd verhuurd aan de ondernemer en vervolgens door de ondernemer aan de tijdelijke bewoner. De dienst van de ondernemer aan de eigenaar vormde voor de omzetbelasting geen belastbaar feit. De verhuur van de woning aan de tijdelijke bewoner vormde een vrijgestelde prestatie. De ondernemer hoefde dus geen omzetbelasting te berekenen over de door hem gevraagde vergoedingen. Daar stond tegenover dat hij geen recht had op aftrek van voorbelasting. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.