Beloningsnorm voor publieke sector

5 november 2009

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat er een wetsvoorstel komt dat de beloningen van bestuurders en leidinggevenden in de (semi-)publieke sector aan banden legt.
De wet moet in 2011 van kracht worden. De minister krijgt de bevoegdheid om de wettelijke beloningsafspraken te handhaven. Het voorlopige wetsvoorstel kent drie regimes. Het eerste geldt voor de publieke sector en voor instellingen als de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. Hier geldt een maximum brutosalaris van € 181.773. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Het tweede regime geldt voor onder meer verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. In dit regime mag de beloning niet boven de door de vakminister vastgestelde norm voor de sector uitkomen. Het derde regime betreft de zorgverzekeraars. Het kabinet beperkt de beloningen van de zorgverzekeraars niet.
Als de wet is ingevoerd worden topfunctionarissen met naam en functie in het jaarverslag vermeld. Dat gebeurt ook als zij minder dan het maximum verdienen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.