Beloningsbeleid financiële sector

1 oktober 2010

De ministerraad heeft ingestemd met het Besluit Beheerst Beloningsbeleid waarin is vastgelegd dat financiële ondernemingen een verantwoord beloningsbeleid moeten hanteren dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico's. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgen op grond van dit besluit de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen te toetsen.

De vorig jaar door DNB en AFM gepubliceerde principes voor een beheerst beloningsbeleid vormen het uitgangspunt bij het beoordelen van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Die principes zijn met name gericht op beloningen die voor een groot deel variabel zijn of kunnen zijn.

De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Naar verwachting zal het besluit op 1 januari 2011 in werking treden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.