Beloningen in de financiele sector

27 maart 2009

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het nieuwe beloningsbeleid zal zijn een beperking van de vertrekvergoedingen tot maximaal één vast jaarsalaris.
De financiële toezichthouders DNB en AFM zullen binnenkort hun principes voor het beloningsbeleid presenteren.
De minister zal bij nieuwe steunverlening de voorwaarden voor de beloning van de bestuurders óók laten gelden op het senior management. Dat betekent dat het senior management moet afzien van bonussen, voor zover deze niet zijn vastgelegd in de CAO. Hieronder vallen alle niet-vaste beloningsbestanddelen. Ook de vertrekregelingen van het senior management worden beperkt tot één vast jaarsalaris.
De minister wil verder dat met ingang van 1 januari van dit jaar geen variabele beloningen worden betaald die niet vastliggen in de CAO, ook als deze zijn vastgelegd in lopende contracten. Mochten deze maatregelen onvoldoende effectief zijn dan zal het kabinet onderzoeken welke ingrepen mogelijk zijn om matiging van beloningen af te dwingen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.