Beloning voorperiode was geen winst uit onderneming

11 september 2007

Met het oprichten van een BV is de nodige tijd gemoeid. In de praktijk wordt daarom vaak al voor de oprichting van de BV begonnen met de activiteiten als BV in oprichting (i.o.). Na de oprichting worden de handelingen die namens de BV i.o. zijn verricht bekrachtigd door de BV met als gevolg dat ook de resultaten uit die zogenaamde voorperiode voor rekening van de BV komen. Indien de BV uiteindelijk niet wordt opgericht kunnen de resultaten uit de vóórperiode niet aan de BV worden toegerekend. Er moet dan beoordeeld worden of de activiteiten uit de voorperiode een onderneming vormen voor elke toekomstige aandeelhouder afzonderlijk en voor een eventueel samenwerkingsverband van toekomstige aandeelhouders. Hof Arnhem oordeelde dat een samenwerkingsverband dat alleen bedoeld was als aanzet voor een BV waarin een onderneming zou worden gedreven zelf geen onderneming vormde. Definitie van een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die als zelfstandige eenheid deelneemt aan het economische verkeer om winst te behalen. Bij de deelnemers ontbrak volgens het Hof de bedoeling om als samenwerkingsverband duurzaam werkzaam te zijn. Al vrij snel na de start werd de samenwerking gedeeltelijk verbroken en na acht maanden was deze geheel van de baan. Het antwoord op de vraag of de door een van de deelnemers in de vóórperiode behaalde resultaten voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming vormen hangt af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Beslissend zijn de mate waarin ondernemingsrisico wordt gelopen, het aantal opdrachtgevers, de mate van zelfstandigheid en de duurzaamheid. Dit alles in aanmerking genomen vond het Hof dat de in de vóórperiode genoten resultaten geen winst uit onderneming vormden. De beoogde aandeelhouder was voorheen in loondienst. Zijn vroegere werkgever was degene die opdrachten verstrekte aan de beoogde aandeelhouders van de op te richten BV en degene die de uit te voeren werkzaamheden per werkdag verdeelde. Andere opdrachtgevers waren er niet. Daardoor ontbrak de voor ondernemerschap vereiste zelfstandigheid. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.