Belgische werknemer van Nederlands zeesleepbedrijf

9 april 2010

Een inwoner van België werkte voor een in Nederland gevestigd zeesleep- en bergingsbedrijf. Voor dat bedrijf werkte hij aan boord van zeeslepers onder de Nederlandse vlag. Een groot deel van 2003 werkte deze persoon voor de Nigeriaanse kust. De vraag in een procedure voor Hof Den Bosch was of Nederland belasting mocht heffen over het loon dat kon worden toegerekend aan de in Nigeriaanse wateren gewerkte dagen.

Volgens het belastingverdrag met België is de beloning die een werknemer verdient met werk aan boord van een schip belastbaar in het land waar de werkelijke leiding van de exploitant van het schip wordt uitgeoefend. Anders dan de betrokken werknemer meende, was het Nederlandse belastingverdrag met Nigeria niet van toepassing omdat hij geen inwoner was van Nederland of Nigeria. Omdat het om de Nederlandse belastingheffing ging, was ook het tussen België en Nigeria gesloten belastingverdrag niet van toepassing.

Dat de belastingheffing in de jaren voor 2003 anders uitviel kwam door het in werking treden van het nieuwe verdrag met België per 1 januari 2003.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.