Belgische NV in Nederland belast voor managementfee van Nederlandse BV

14 mei 2007

Een Belgische NV houdt alle aandelen in een Nederlandse BV. De NV is bestuurder van de BV en brengt op grond van de managementovereenkomst die de NV met de BV heeft gesloten jaarlijks een bedrag van ƒ 300.000 in rekening aan de BV. De Nederlandse fiscus merkt de NV aan als buitenlands belastingplichtige en rekent de managementbeloning tot de binnenlandse winst. Volgens de wet op de vennootschapsbelasting behoort ook het bestuurdersinkomen van een buitenlandse belastingplichtige tot de winst. Ook het Nederlands-Belgische verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing staat Nederland toe belasting over directiesalarissen te heffen. De NV is het niet eens met het standpunt van de belastingdienst en meent dat slechts een gedeelte van de managementvergoeding in de Nederlandse belastingheffing mag worden betrokken. Volgens de NV moet de managementbeloning worden verminderd met het gedeelte van het salaris van haar directeuren, dat betrekking heeft op werkzaamheden voor de BV en met de kosten van haar overige personeel voorzover die kosten betrekking hebben op werkzaamheden voor de BV. Het Hof aanvaardt dat betoog niet. Alleen de zogenaamde verwervingskosten kunnen in mindering worden gebracht op de managementbeloning. Van de kosten, die de NV in mindering wil brengen, toont de NV niet aan, dat deze zijn gemaakt voor een goede uitoefening van de directiefunctie. Het subsidiaire standpunt van de NV is, dat niet het gehele bedrag aan managementvergoeding als directiesalaris kan worden aangemerkt. Omdat de beide directieleden van de NV in het verleden voor een hoger bedrag op de loonlijst van de BV stonden verwerpt Hof Den Bosch het subsidiaire betoog. De NV wijst er nog op, dat de dubbele belastingheffing optreedt doordat de Belgische fiscus de managementvergoeding en de doorbelasting van de kosten belast heeft. Het Hof kan in een dergelijke situatie geen voorziening ter voorkoming van dubbele belastingheffing treffen. De aanslag vennootschapsbelasting blijft in stand. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.