Beleidsbrief scheepvaart

26 juni 2009

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uiteenzetting van het zeevaartbeleid gegeven.
Ten opzichte van België en Duitsland liggen de loonkosten voor Nederlandse reders hoger.
Het is niet mogelijk om met behulp van de afdrachtvermindering zeevaart het loonkostenverschil met concurrenten effectief te verminderen. 40% van de reders is niet in staat de afdrachtvermindering volledig te benutten omdat te weinig loonheffing wordt afgedragen. Een verhoging van het percentage van de afdrachtvermindering zeevaart is daarom niet zinvol. Voor een subsidie ter grootte van het niet verzilverbare deel van de afdrachtvermindering is een jaarlijks budget van circa € 6 miljoen nodig. Dat bedrag ontbreekt op de Rijksbegroting.
Volgens het kabinet moet de vergelijking met de concurrentie niet gemaakt worden op het niveau van de loonkosten van Nederlandse opvarenden van de Nederlandse vloot maar op het niveau van de totale kosten van het exploiteren van een schip. Op dat gebied gelden al regelingen als de tonnageregeling voor de winstbepaling. Het kabinet ziet geen aanleiding om extra maatregelen voor te stellen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.