Beleidsbesluit verrekening buitenlandse belasting

18 juli 2008

De staatssecretaris van Financiën heef bestaande besluiten over de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) samengevoegd in een nieuw besluit en het beleid geactualiseerd. Bij de verrekening van buitenlandse belasting op dividend, rente en royalty’s in box 1 en box 2 moet rekening gehouden worden met een tweetal limieten. De eerste limiet is de buitenlandse bronbelasting; de tweede is de aan de buitenlandse inkomsten toe te rekenen Nederlandse inkomstenbelasting. Dat kan per land afzonderlijk of voor alle buitenlandse inkomsten gezamenlijk worden berekend. Belastingverdragen en de BRK gaan uit van de afzonderlijke methode, maar de staatssecretaris staat met ingang van 1 januari 1999 toe dat de gezamenlijke methode wordt gebruikt. Wie dat niet wil kan dat per jaar kenbaar maken aan de inspecteur. De gezamenlijke methode kan niet gedeeltelijk worden toegepast. De volgorde waarin aanspraken op vermindering van belasting worden verwerkt is: 1. vrijstelling verdragslanden; 2. verrekening verdragslanden en verrekening besluitlanden; 3. vrijstelling besluitlanden. Bij de koop van een obligatie wordt de meegekochte rente in mindering gebracht op de ontvangen rente. Deze afboeking verkleint de mogelijkheid van verrekening. De opbrengst van meeverkochte rente heeft geen invloed op de verrekeningsruimte. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat in de teller van de verrekeningsbreuk de meeverkochte rente wordt opgenomen tot maximaal het bedrag van de afboeking van meegekochte obligatierente. Deze berekening geschiedt per land afzonderlijk. Wanneer de meegekochte en meeverkochte rente niet in hetzelfde jaar vallen kan de goedkeuring niet worden toegepast. Het tijdstip waarop buitenlandse dividenden, rente of royalty’s in Nederland worden belast hoeft niet samen te vallen met het moment waarop in het buitenland bronbelasting wordt ingehouden over de inkomensbestanddelen. Daardoor kan mogelijk niet alle buitenlandse bronbelasting verrekend worden. De staatssecretaris heeft daarom goedgekeurd dat in het jaar van inhouding van de buitenlandse bronbelasting een vermindering van belasting wordt verleend die gelijk is aan de vermindering bij Nederlandse belastingheffing in hetzelfde jaar als de inhouding van bronbelasting in het buitenland. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.