Beleidsbesluit eigen woning

12 september 2008

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een aantal besluiten met betrekking tot de behandeling van de eigen woning samengevoegd. Mede naar aanleiding van twee arresten van de Hoge Raad uit januari 2008 heeft de staatssecretaris een besluit uit 2005 (CPP2005/134M) ingetrokken. Hiermee is geen beleidswijziging beoogd. Op een aantal punten bevat het besluit nieuw beleid. 1. Appartementen Voor toepassing van de eigenwoningregeling geldt dat de kosten en lasten van de woning op de belastingplichtige moeten drukken. Bij appartementseigenaren is het uitgangspunt dat iedere eigenaar zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten betaalt volgens de eigendomsverhouding. Daarvan kan worden afgeweken als in het VVE-reglement de kosten in afwijking van de eigendomsverhouding worden verdeeld. 2. Rentelasten Bij de kosten en lasten gaat het om de eigenaarslasten van de woning en niet om de financieringslasten. Een renteloze of laagrentende lening van de verkoper verhindert de toepassing van de eigenwoningregeling niet. 3. WOZ-waarde in jaar van verhuizing naar nieuwbouwwoning In het jaar van verhuizing naar een nieuwbouwwoning wordt de eigenwoningwaarde afgeleid van de WOZ-waarde op de peildatum. Dit geldt ook als de WOZ-waarde geen betrekking heeft op de afgebouwde woning. 4. Gebruik door anderen tijdens buitenlands verblijf Voor de uitzendregeling mag de woning tijdens de gehele verblijfsperiode in het buitenland niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor een gedeeltelijke terbeschikkingstelling en ongeacht de hoogte van de vergoeding. De tijdelijke verhuurregeling is alleen van toepassing wanneer het hoofdverblijf niet wordt verplaatst, zoals bij vakanties en kortstondig verblijf in het buitenland. De tijdelijke verhuurregeling is niet van toepassing als een andere woning het hoofdverblijf is. Bij de uitzendregeling is het hoofdverblijf verplaatst. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.