Beleidsbesluit assurantiebelasting

6 maart 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft het bestaande beleid over de assurantiebelasting geactualiseerd en samengevoegd in een nieuw besluit. Het beleid is niet gewijzigd. Assurantiebelasting is in het algemeen verschuldigd bij schadeverzekeringen. Er geldt een vrijstelling voor de verzekering van zeeschepen. Deze is niet van toepassing op pleziervaartuigen. Het besluit bevat een overzicht van categorieën vaartuigen die voor de assurantiebelasting als zeeschip gelden en van categorieën vaartuigen die niet als zeeschip gelden. Goedgekeurd is dat verzekeringen die verband houden met zeeschepen onder de vrijstelling vallen. Verzekeringen van shipbroker’s interest zijn niet vrijgesteld. Ook transportverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Een transportverzekering is de verzekering tegen risico’s van schade als gevolg van vervoer van goederen. De vrijstelling is niet van toepassing op verzekeringen voor opgeslagen goederen in een stilliggend schip of een schip dat als bergplaats dient. Niet van belang is of het schip soms naar een andere plaats wordt gebracht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.