Beleid verbruiksbelastingen alcoholvrije dranken

21 maart 2008

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het bestaande beleid op het gebied van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken samengevoegd en geactualiseerd. Eerder gepubliceerde beleidsbesluiten zijn ingetrokken. De volgende beleidsregels zijn nieuw: 1. Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat een vergunninghouder van een inrichting voor verbruiksbelastinggoederen (IVV) goederen, die onder schorsing van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden vervoerd, niet fysiek in zijn IVV inslaat maar rechtstreeks aflevert of laat afleveren bij zijn afnemer. De vergunninghouder moet een schriftelijk verzoek doen aan de inspecteur. De vergunninghouder moet de heffing van de verbruiksbelastingen waarborgen en het toezicht daarop mogelijk maken. Toestemming wordt niet verleend aan: - een ondernemer die geen vergunninghouder van een IVV is; - een publiekrechtelijk lichaam; - een natuurlijk persoon die de verbruiksbelastinggoederen voor ander dan persoonlijk verbruik voorhanden heeft. Verder wordt geen toestemming verleend voor rechtstreekse aflevering van pruim- en snuiftabak. 2. Handelaren in verbruiksbelastinggoederen die uitsluitend leveren aan afnemers met een vrijstelling van de verbruiksbelasting kunnen, ter voorkoming van administratieve lasten, een vrijstellingsvergunning krijgen. De inspecteur kan in de vergunning nadere voorwaarden stellen, zoals de verplichting om hem periodiek een overzicht te geven waaruit blijkt aan wie de goederen met vrijstelling worden afgeleverd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.