Beleid toepassing monumentenvrijstelling

11 oktober 2007

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging van monumenten door bepaalde rechtspersonen. De vrijstelling geldt alleen als de onroerende zaak op het moment van de verkrijging is ingeschreven in één van de registers van beschermde monumenten. De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de vrijstelling ook geldt voordat een onroerende zaak als monument is ingeschreven als de verkrijging gebeurt ter behoud van de onroerende zaak. Er moet dan wel een aanvraag tot aanwijzing als monument zijn gedaan op het moment van de verkrijging. De staatssecretaris keurt ook goed dat een verkrijging van een monument door een rechtspersoon die niet is aangewezen als monumentenrechtspersoon onder de vrijstelling valt. Het verzoek tot aanwijzing als monumentenrechtspersoon moet op het moment van de verkrijging gedaan zijn en moet worden ingewilligd. Verzoeken tot aanwijzen van een rechtspersoon als monumentenrechtspersoon kunnen worden ingediend bij de belastingdienst in ‘s-Hertogenbosch. Als de rechtspersoon binnen 25 jaar na de verkrijging van een monument niet meer voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een monumentenrechtspersoon kan de vrijstelling worden teruggenomen. De staatssecretaris keurt goed dat overdrachtsbelasting niet alsnog verschuldigd wordt als een monumentenrechtspersoon verdwijnt als gevolg van een juridische fusie. Verder keurt de staatssecretaris goed dat indien een monumentenrechtspersoon niet langer als zodanig kwalificeert door verkoop van het in haar bezit zijnde monument, de vrijstelling niet wordt teruggenomen als de rechtspersoon binnen 6 maanden een ander monument verwerft. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.