Beleid regeling functionele valuta

26 mei 2011

Aangiften voor Nederlandse belastingen worden gedaan in euro’s. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat op verzoek van de belastingplichtige aangifte mag worden gedaan in een zogenoemde functionele valuta. De voorwaarden die daaraan gesteld worden zijn gepubliceerd in de regeling functionele valuta. De belastingplichtige moet ook de commerciële jaarrekening opstellen in de functionele valuta. De toepassing van de functionele valuta moet worden gerechtvaardigd door de activiteiten van de belastingplichtige of de groep waartoe hij behoort. Binnen een fiscale eenheid moeten alle onderdelen gebruik maken van de regeling functionele valuta. Alleen valuta met een door de Europese Centrale Bank vastgestelde wisselkoers kunnen als functionele valuta worden gebruikt. De vennootschapsbelasting wordt berekend door het belastbare bedrag om te rekenen van de functionele valuta naar de euro tegen de gemiddelde koers van het betreffende jaar. Buitenlandse bronbelasting die wordt verrekend met de te betalen vennootschapsbelasting moet in beginsel in euro's worden omgerekend op basis van de wisselkoers op het moment van inhouding. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat de te verrekenen bronbelasting wordt vastgelegd in de functionele valuta. Bronbelasting in andere valuta dan de functionele valuta moet dan worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de wisselkoers op het inhoudingstijdstip. Voor de verrekening van de bronbelasting wordt de bronbelasting dan vervolgens omgerekend in euro’s tegen de gemiddelde jaarkoers. Een aan het einde van een boekjaar nog te verrekenen bedrag wordt tegen de gemiddelde koers van dat jaar weer omgerekend in functionele valuta en schuift door naar een volgend boekjaar.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.