Beleid giftenaftrek geactualiseerd

27 november 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de giftenaftrek en de aanmerking als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige beleidsbesluit van 21 december 2007 zijn de volgende zaken gewijzigd. 1. Er is een beschrijving opgenomen over het met terugwerkende kracht aanmerken als algemeen nut beogende instelling. 2. Het aantal omstandigheden waarbij periodieke giften mogen worden beëindigd is uitgebreid. 3. Er is een nieuw onderdeel opgenomen over instellingen in derdelanden. 4. Er is een nieuw onderdeel opgenomen over de beloning van leden van het beleidsbepalend orgaan van een instelling. Ad 1. Terugwerkende kracht De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat een instelling, die op 1 januari van een jaar bestaat en in datzelfde jaar een verzoek doet om te worden aangemerkt als ANBI, met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt aangemerkt als ANBI. Voor nieuw opgerichte instellingen is terugwerkende kracht mogelijk tot de datum van oprichting als het verzoek om aangemerkt te worden als ANBI in het jaar van oprichting is gedaan. Ad 2. Periodieke giften Periodieke giften zijn aftrekbaar zonder drempel. De minimale looptijd van periodieke giften is vijf jaar. Degene die de giften doet, mag de looptijd tussentijds niet zelf kunnen verkorten tot minder dan de minimale looptijd. Beëindiging na vijf jaar is geen belemmering voor de aftrek van giften. De mogelijkheid om de verplichting om uitkeringen te doen stop te zetten bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is geen beletsel voor de kwalificatie als periodieke giften. Dit geldt ook bij faillissement of statusverlies van de ANBI. Vervallen termijnen kunnen niet worden herroepen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.