Beleid bedrijfsopvolgingsregeling

10 oktober 2007

De minister van Financiƫn heeft een tweetal besluiten over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat nieuw beleid over de zogenaamde toerekeningsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling kan op grond van de toerekeningsregeling ook worden toegepast op aandelen in een houdstervennootschap die zelf geen onderneming drijft, als deze vennootschap een dochtermaatschappij heeft die wel een onderneming drijft. De activa en passiva van de dochtermaatschappij worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Een van de voorwaarden is dat de houdstervennootschap het beleid van de deelneming bepaalt. Aan die voorwaarde is voldaan als de houdstervennootschap zowel op het tijdstip van het overlijden of de schenking als daarna gedurende de periode waarin de onderneming wordt voortgezet: 1. 50% of meer van de aandelen van de dochtermaatschappij bezit of 2. bestuurder is van de dochtermaatschappij. De staatssecretaris heeft, vooruitlopend op een wetswijziging, goedgekeurd dat de toerekening mogelijk is als de erflater/schenker via een houdstermaatschappij tenminste 5% van het aandelenkapitaal bezit in de deelneming die een onderneming drijft. Voorbeeld 1 Een erflater heeft alle aandelen in een houdstermaatschappij, die op zijn beurt 5% van de aandelen in een dochtermaatschappij heeft. De erflater heeft via de houdstermaatschappij een belang van tenminste 5% in de werkmaatschappij. De goedkeuring is van toepassing. Voorbeeld 2 De erflater heeft 5% van de aandelen in een houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij heeft 50% van de aandelen in de dochtermaatschappij. Toerekening is mogelijk omdat is voldaan aan de beleidseis. Andere gevallen dan hier omschreven kunnen worden voorgelegd aan de inspecteur. Bij meerdere deelnemingen kunnen de bezittingen en schulden van alle deelnemingen die voldoen aan de voorwaarden voor de toerekeningsregeling gezamenlijk aan de houdstervennootschap worden toegerekend. Voorbeeld 3 Een erflater heeft 5% van de aandelen in een houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij heeft 100% van een dochtermaatschappij die een onderneming drijft en 100% van de aandelen in een andere BV die alleen het bedrijfspand verhuurt aan de onderneming. Door de gezamenlijke toerekening valt het bedrijfspand onder het ondernemingsvermogen. Een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is dat de onderneming gedurende vijf jaar wordt voortgezet. Deze zogenaamde voortzettingseis geldt niet voor het aandeel in een samenwerkingsverband dat de bedrijfsopvolger al bezat. De certificering van aandelen wordt onder voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling niet aangemerkt als een vervreemding van aandelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.