Beleid ambtshalve teruggave

24 december 2009

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het beleid voor ambtshalve vermindering of teruggave van belasting gewijzigd en vereenvoudigd. De termijn waarbinnen iemand aanspraak kan maken op ambtshalve vermindering of teruggaaf voor aanslagbelastingen is vastgesteld op zeven jaar. Voor andere aangiftebelastingen dan de loonheffingen geldt de naheffingstermijn van vijf jaar. Voor de loonheffing geldt een termijn van zeven jaar. De inspecteur ontleent de bevoegdheid om ambtshalve vermindering te verlenen aan de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).
Het besluit is ook van toepassing op de vaststelling en herziening van verliesbeschikkingen.

De inspecteur verleent ambtshalve vermindering uit eigen beweging, op verzoek van de belanghebbende of naar aanleiding van een niet ontvankelijk bezwaarschrift of verzoek.
Er vindt geen ambtshalve vermindering plaats als de belanghebbende er niet redelijkerwijs voor in aanmerking komt, op basis van nieuwe jurisprudentie of nieuw beleid of wanneer een verzoek om toepassing van een fiscale faciliteit uiterlijk op een wettelijk voorgeschreven moment moet zijn gedaan. Als de aanslag definitief vaststaat, kan een dergelijk verzoek niet meer succesvol worden gedaan. Ook als een correctiebericht voor de loonbelasting moet of kan worden ingediend wordt geen ambtshalve vermindering verleend.
Het nieuwe besluit is van toepassing op verzoeken die worden ingediend op of na 1 januari 2010. Dit besluit is ook van toepassing op verzoeken die in het jaar 2009 zijn gedaan indien toepassing van dit besluit leidt tot een gunstiger resultaat dan het voorgaande besluit uit 2001.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.