Beleid 2011 SZW

24 september 2010

Beleid SZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011 gewezen op de gevaren van een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel. Door het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar moeten mensen langer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten er vanuit de sociale zekerheid meer mensen aan werk komen.

Omdat de economie inmiddels voorzichtig herstelt en de werkloosheid daalt, wordt een deel van de crisismaatregelen in 2011 afgebouwd om de mobiliteit op de arbeidsmarkt niet te belemmeren. De deeltijd-WW stopt in juli 2011 en het actieplan aanpak Jeugdwerkloosheid eindigt ook in 2011.

Andere crisismaatregelen blijven bestaan om de mobiliteit van werknemers te bevorderen.

 

Bezuinigingen

De bestaande AOW-tegemoetkoming wordt in 2011 veranderd in een koopkrachttegemoetkoming die alleen geldt voor mensen die in Nederland belasting betalen. Tegelijkertijd worden deze tegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen en de tegemoetkoming voor nabestaanden en arbeidsongeschikten verlaagd. Het budget voor de sociale werkvoorziening kan in 2011 met € 120 miljoen worden verlaagd omdat de gemiddelde loonkosten afnemen. Het re-integratiebudget blijft in 2011 als gevolg van bestuurlijke afspraken gehandhaafd, maar moet in 2012 een besparing van € 190 miljoen opleveren door de middelen selectiever en meer vraaggericht in te zetten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.