Belegging overtollige liquiditeiten

19 januari 2012

Overtollige liquiditeiten, dat zijn liquide middelen die niet nodig zijn voor de financiering van een onderneming, behoren niet tot het ondernemingsvermogen, tenzij het gaat om tijdelijke overtolligheid.

 

De twee vennoten van een vennootschap onder firma leenden geld uit van hun zakelijke spaarrekening. Het ging om een bedrag van € 50.000. Over de lening zou 1% rente per maand betaald worden. De debiteur had het geleende geld belegd in een bedrijf dat na verloop van enige tijd niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Omdat de lening daardoor waarschijnlijk niet zou worden afgelost, boekten de vennoten de lening af.

De inspecteur accepteerde de afwaardering van de lening niet, omdat hij van mening was dat de lening niet tot het ondernemingsvermogen behoorde. Bepalend daarvoor is of de lening is verstrekt binnen het kader van de normale uitoefening van de onderneming. Beleggingen behoren alleen tot het ondernemingsvermogen als het gaat om tijdelijk overtollige liquide middelen die zodanig zijn belegd dat zij tijdig weer in de onderneming beschikbaar zijn.

Naar het oordeel van Hof Amsterdam was door de wijze van beleggen aan dit laatste criterium niet voldaan. De rente was zo hoog dat duidelijk was dat de debiteur daarmee risicovol moest beleggen om aan zijn verplichtingen te voldoen. De kans dat de debiteur het vereiste rendement niet zou realiseren en verlies zou lijden, waardoor de lening niet zou worden afgelost, was groot.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.