Belediging werkgever reden voor ontslag

28 maart 2012

Iedere werknemer is wettelijk verplicht zich als een goed werknemer te gedragen. Gedragingen van een werknemer die in strijd zijn met die verplichting kunnen aanleiding vormen voor ontslag. Dat geldt niet alleen voor gedragingen op de werkvloer, maar ook voor gedragingen daarbuiten.

 

Onlangs werd een werknemer ontslagen omdat hij zich op Facebook negatief had uitgelaten over zijn werkgever. De werknemer had op Facebook berichten geplaatst waarin hij zijn werkgever op grove wijze beledigde. De werkgever verzocht daarop de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer met onmiddellijke ingang te ontbinden. De werknemer beriep zich op de vrijheid van meningsuiting.

Naar het oordeel van de kantonrechter had het bericht niets met vrijheid van meningstuiting te maken en wordt de vrijheid van meningsuiting begrensd door de zorgvuldigheid die een werknemer jegens zijn werkgever in acht moet nemen. De kantonrechter wees het argument van de werknemer dat Facebook tot zijn priv├ędomein behoort van de hand, gezien het open karakter van Facebook. Omdat de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden en met onmiddellijke ingang werd ontbonden, was toekenning van een vergoeding aan de werknemer niet aan de orde.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.