Belastingvoordeel voor milieubewuste automobilist

30 mei 2008

In een brief heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van mogelijke fiscale vergroeningsmaatregelen voor het Belastingplan 2009. Uitgangspunt van dergelijke maatregelen is budgettaire neutraliteit, dat wil zeggen dat de totale belastingopbrengst gelijk zal blijven. Wel is het mogelijk dat milieuvervuilers meer gaan betalen en milieuspaarders minder. In dit kader wordt gedacht aan de volgende maatregelen. 1. De BPM wordt met ingang van 2009 omgezet van een belasting op catalogusprijs naar een belasting op emissies (CO2-uitstoot). Vanaf 2009 zijn de zuinigste auto’s al vrijgesteld van BPM. Naast CO2-uitstoot is ook de fijnstofuitstoot bepalend voor de hoogte van de belasting. In een volgende stap wordt de stikstofuitstoot meegenomen als belastinggrondslag. 2. De Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor zeer zuinige auto’s gehalveerd en voor aardgasauto’s verlaagd tot het niveau van benzineauto’s. Voor vieze dieselauto’s gaat de MRB omhoog. Het gaat dan om diesels in de euroklasse 2 van vóór 2001. Dat zal overigens pas in 2010 gebeuren. Voor vieze vrachtauto’s (euroklassen 0, 1 en 2) gaat al in 2009 de MRB omhoog. De MRB voor vrachtauto’s van euroklasse 3 en hoger wordt niet verhoogd in het kader van de verschuiving van de BPM naar de MRB. 3. De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak krijgt een extra categorie van 20% voor zuinige auto’s, naast de bijtelling van 14% voor zeer zuinige auto’s en de standaardbijtelling van 25%. De 20%-bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer. Voor dieselauto’s moet de CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer liggen. 4. De beslissing over een accijnskorting voor hoge blends ethanol wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de duurzaamheid van biobrandstoffen. 5. Er komt een gunstige fiscale behandeling voor het gebruik van waterstof als brandstof. De inhoud van deze behandeling is nog niet bekend. 6. Het lage BTW-tarief kan worden gebruikt om de aankoop van milieuvriendelijke goederen en diensten te stimuleren. Op dit moment biedt de Europese regelgeving daar geen ruimte voor. Nederland wil dat in Europees verband mogelijk maken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.