Belastingplichtige mocht vertrouwen op aftrek van rente

22 februari 2008

Onder bepaalde omstandigheden kan aan uitlatingen of handelingen van de inspecteur het in rechte te beschermen vertrouwen worden ontleend dat de inspecteur bepaalde feiten op hun fiscale merites heeft beoordeeld en dat hij voor de belastingheffing een bepaalde zienswijze zal hanteren. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is voor een dergelijk vertrouwen meer nodig dan dat de inspecteur enkele jaren niet is afgeweken van de ingediende aangifte. Dat berust namelijk niet noodzakelijkerwijs op een bewust ingenomen standpunt. Bij de behandeling van iemands aangifte inkomstenbelasting over 1998 stelde de inspecteur gerichte vragen over de verhoging van de hypothecaire lening in 1997. De belanghebbende had de rente over de verhoogde lening als rente voor de eigen woning in aftrek gebracht, hoewel de financiering voor de aankoop van een ander pand was gebruikt. Na ontvangst van de gevraagde informatie legde de inspecteur de aanslag op conform de ingediende aangifte. In de jaren 1999 en 2000 verwerkte de belanghebbende de hypotheekrente op dezelfde wijze als in 1997 en 1998. De inspecteur volgde ook toen de aangiften. Volgens Hof Den Bosch had de inspecteur daardoor bij de belanghebbende de indruk gewekt dat de door de inspecteur gevolgde gedragslijn berustte op een bewuste standpuntbepaling. Het Hof verwierp de stelling van de inspecteur dat door de invoering van de Wet IB 2001 een einde zou zijn gekomen aan het onder de Wet IB 64 gewekte vertrouwen. De vraag of rente kan worden afgetrokken als rente voor de eigen woning werd onder de Wet IB 64 op dezelfde wijze beantwoord als onder de Wet IB 2001. Dat betekende dat ook in het jaar 2001 de rente aftrekbaar was. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.