Belastingplicht van NV met publieke taak en van regionaal indicatieorgaan

14 mei 2007

In een vraag en antwoordbesluit geeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting op de positie voor de vennootschapsbelasting van enkele bijzondere instellingen. De eerste vraag betreft de belastingplicht van NV’s die publiekrechtelijke taken verrichten. Als NV zijn dergelijke lichamen altijd belastingplichtig voor de Vpb, ongeacht hun activiteit. Als alle aandelen in handen zijn van de staat, een provincie, gemeente of een ander overheidslichaam is de bijzondere regeling voor overheidsbedrijven van toepassing. De NV is dan slechts belastingplichtig voorzover zij bepaalde activiteiten heeft. Wanneer de NV naast de overheid ook andere aandeelhouders heeft dan geldt de bijzondere regeling voor indirecte overheidsbedrijven niet en is de belastingplicht van de NV onbeperkt. Voor stichtingen, die als regionaal indicatieorgaan voor de AWBZ door gemeenten in het leven zijn geroepen geldt, dat zij vennootschapsbelastingplichtig zijn als zij hun diensten naar die gemeenten in het economische verkeer verrichten. Zij verkeren niet in dezelfde situatie als een regionale omroep, die subsidie krijgt van anderen dan de luisteraars. Daarbij ontbreekt een direct ruilverband. De bijzondere regeling voor de winstbepaling, die op grond van een goedkeuring van het ministerie van Financiën geldt voor de kinderopvang mag door regionale indicatieorganen niet worden toegepast. Ook de vrijstelling voor instellingen, die zich bezighouden met de genezing en verpleging van zieken en de huisvesting van bejaarden is niet van toepassing op een dergelijke instelling. Het regionaal indicatieorgaan houdt zich niet direct met die taken bezig, maar verschaft indicaties, op grond waarvan anderen beslissen of een persoon in aanmerking komt voor thuiszorg of opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.