Belastingplicht stichting

7 augustus 2009

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is nodig dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer om winst te behalen. Niet de doelstelling maar de feitelijke activiteiten zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een stichting een onderneming drijft.

Volgens Hof Arnhem dreef een stichting, die zocht naar de beste aanbieder voor de beveiliging van een bedrijventerrein en vervolgens een pakket van beveiligingsmaatregelen van deze aanbieder aanbood aan de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, een onderneming. De stichting nam als intermediair deel aan het maatschappelijk verkeer. Gezien de jaarlijkse exploitatieoverschotten van de stichting bestond er een winststreven.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.