Belastingplicht stichting die muziekfestivals organiseert

27 juni 2012

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is nodig dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel het behalen van winst. Niet de statutaire doelstelling maar de feitelijke activiteiten zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een stichting een onderneming drijft. Ook zonder winststreven kan een stichting belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, als zij in concurrentie treedt met ondernemers.

 

Dat laatste deed zich naar het oordeel van Hof Den Bosch voor bij een stichting die jaarlijks een tweedaags muziekfestival organiseert om een bepaalde muziekstijl te promoten. Er was sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelnam aan het economisch verkeer. Het ontbreken van een winststreven bij de stichting vond het hof niet van belang omdat de stichting concurreerde met commerciƫle organisatoren van festivals en muziekevenementen. Het enkel organiseren van plaatselijke festivals vond het hof niet voldoende voor de conclusie dat sprake is van de behartiging van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang. Dat betekende dat de stichting niet in aanmerking kwam voor een vrijstelling van vennootschapsbelasting.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de stichting tegen de uitspraak van het hof afgewezen. Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.