Belastingplicht binnenvaartschippers

28 mei 2010

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de belastingplicht van binnenvaartschippers en de werking van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland voor Rijnvaartschippers. Het recht tot belastingheffing over de winst van een binnenvaartonderneming onder de werking van het belastingverdrag met Duitsland sluit aan bij de plaats van leiding. De leiding van een binnenvaartonderneming kan zich bevinden aan boord van het schip waarop de ondernemer vaart. De thuishaven van het schip wordt dan beschouwd als de plaats van de leiding van de onderneming. Het belastingverdrag met Duitsland geeft geen uitleg van het begrip thuishaven. Die uitleg is gegeven in de rechtspraak. De thuishaven van een schip is de haven waar het schip zijn reizen aanvangt en eindigt. Als het logboek van het schip te weinig houvast biedt voor de bepaling van de thuishaven wordt gekeken naar factoren als de nationaliteit van de leiding, de plaats van waaruit het schip wordt gedirigeerd en waar het schip wordt bevoorraad.

Inzet van de onderhandelingen over herziening van het huidige belastingverdrag is het opnemen van een bepaling uit het OESO-modelverdrag voor het geval geen thuishaven kan worden vastgesteld. Volgens het modelverdrag is de plaats van de werkelijke leiding van de binnenvaartonderneming dan gelegen in de woonstaat van de exploitant van het schip. Een dergelijke beslissingsbepaling ontbreekt in het huidige verdrag.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.