Belastingplan 2014

18 september 2013

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Dit jaar gaat het om de volgende wetsvoorstellen:

 • het eigenlijke Belastingplan 2014;
 • het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit;
 • het wetsvoorstel Wijziging percentage belasting- en invorderingsrente;
 • het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014.

Het wetsvoorstel Belastingplan 2014 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. Het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is bedoeld ter verbetering van de bestrijding van fraude met toeslagen en in de fiscaliteit. In het wetsvoorstel Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente is de al uit het regeerakkoord bekende wijziging van de belasting- en invorderingsrente opgenomen.
Daarnaast is er een wetsvoorstel met de overige maatregelen waarvan het wenselijk is dat zij uiterlijk op 1 januari 2014 in werking treden.

Het pakket wetsvoorstellen omvat de volgende maatregelen:

 • aanpassing algemene heffingskorting, inclusief de afbouw van de algemene heffingskorting voor hogere inkomens naar nihil;
 • aanpassing van de arbeidskorting; 
 • afschaffing afdrachtvermindering onderwijs;
 • begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie;
 • verhoging van de accijns op alcoholhoudende producten;
 • verhoging van de accijns op tabaksproducten;
 • verhoging van de accijns op diesel en LPG;
 • herziening van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers;
 • beperking van fiscale innovatieregelingen;
 • wijziging van het percentage belasting- en invorderingsrente;
 • fiscale stimulering van de vrijval van bestaande stamrechten;
 • vervallen van de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting;
 • het achterwege laten inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014;
 • verlengen van de werkgeversheffing hoge lonen;
 • afschaffen van de integratieheffing in de btw;
 • verruimen van de vrijstelling in de schenkbelasting.
Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.