Belastingplan 2011

24 september 2010

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Het Belastingplan 2011 bestaat uit twee wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2011 en de Overige Fiscale Maatregelen 2011. Het Belastingplan 2011 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Alle andere fiscale maatregelen die niet in het Belastingplan 2011 passen, maar die wel op 1 januari 2011 in werking moeten treden, zijn opgenomen in Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Anders dan in voorgaande jaren bevat het fiscale pakket Belastingplan 2011 geen Fiscale Onderhoudswet. Dat wetsvoorstel is al eerder bij de Tweede Kamer ingediend in het kader van een meer gespreide indiening en behandeling van fiscale wetsvoorstellen. Gezien de demissionaire status van het kabinet bevat het Belastingplan weinig opzienbarende maatregelen.

Het belastingplan bevat maatregelen ter bestrijding van constructies en fraude, maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap en tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen die verband houden met het stilzetten van de voorbereiding van de invoering van kilometerbeprijzing en maatregelen ten behoeve van de koopkracht.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.